Start
Odwiedza nas 8 gości
(Zamieszczono: 03-02-2016)

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że z dniem 04.02.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Urząd posiada jeszcze środki Funduszu Pracy przeznaczone na ten cel. Kolejny nabór wniosków zostanie uruchomiony w kwietniu 2016 r. (po rozpatrzeniu wniosków złożonych do dnia 04.02.2016 r. i podpisaniu umów z pracodawcami).

Liczba wniosków, które wpłynęły zaangażuje około 50% ustalonego limitu środków na tę formę pomocy.

Łuków, dnia 03.02.2016 r

Dyrektor PUP     
w Łukowie       

/-/ Stanisław Puch  

(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r. przyjmowane będą  wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 07-01-2016)
 
Nowa forma wsparcia dla pracodawcy lub przedsiębiorcy mającego na celu zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Więcej informacji >>TUTAJ<<

Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja"

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Zmieniony ( 2016-02-05 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2016-02-04 )
 
Aktualności
160203 Wstrzymanie nabory na nowe formy
Wstrzymanie naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, bezrobotnych do 30 roku życia...
        
 
160201 Nabór: bony szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...
        
 
160201 Studia podyplomowe
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r. przyjmowane będą  wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...
        
 
160201 Nabór: Szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...
        
 
160201 Nabór: Umowy trójstronne
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej...
        
 
160201 Nabór KFS
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego...
        
 
160107 Program Regionalny: Aktywizacja zawodowa...
W dniu 21.12.2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2016 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 –50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich”.
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 2014 r. uruchomiony został program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały kraj...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
Brak aktualnych przetargów