Start
Odwiedza nas 2 gości

  NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że posiada jeszcze środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na nowe formy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia tj.: 

  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami wsparcia proszone są o zgłaszanie się do doradców klienta (zgodnie z nowym podziałem literowym: stanowiska nr 1-8, pokój nr 14) w celu pobrania wniosków o daną formę wsparcia.

Więcej informacji >>TUTAJ<< 

Od 27.05.2013r. istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub złożenia elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2014-10-15 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-10-03 )
 
Aktualności
141015 Zapytanie ofertowe: opiekun osób starszych
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: Opiekun osób starszych..
        
 
141008 Zapytanie ofertowe: Zawodowy kurs wizażu
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Zawodowy kurs wizażu"...
        
 
141007 Zapytanie ofertowe: Palacz kotłów
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia...
        
 
140930 Nabór wniosków na kształcenie ustawiczne (akt.: 141007)
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego...
        
 
140717 Staże w ramach projektów EFS (aktualizacja 140929)
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektów „Postaw na aktywność” i „Młodzi aktywni"...
        
 
140929 Nowa wersja regulaminu i umowy "Postaw na aktywność"
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż udostępnił aktualną wersję regulaminu i umowy uczestnictwa w projekcie „Postaw na aktywność”...
        
 
140923 Nabór wniosków o dof. stud. podypl
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych..
        
 
140826 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne...
        
 
140723 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym od WUP w Lublinie.
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
140417 Podsumowanie: Targi Pracy i Edukacji 2014
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkól Nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie...
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140108 Projekt: "Postaw na aktywność" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Postaw na aktywność"...
        
 
140108 Projekt: "Młodzi aktywni" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Młodzi aktywni"...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
141014 Wybór oferty: Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data publikacji: 2014-10-14
Wybór oferty na szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1,C1+E, C, C+E
         

141020 Zawarcie umowy: Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data publikacji: 2014-10-20
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Kwalifikacja wstępna przyspieszona