Start
Odwiedza nas 11 gości
ZAPROSZENIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO UDZIAŁU
W IX MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH PRACY


Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza osoby bezrobotne do udziału w IX Międzynarodowych Targach Pracy, które odbędą się w Lublinie w dniu 15.10.2014 r. w godz. 10:00-17:00.

Dojazd do Lublina i z powrotem będzie całkowicie bezpłatny i zapewniony przez urząd.

Udział w Targach umożliwi Państwu bezpośrednie spotkanie z pracodawcami.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z doradcą klienta na stanowiskach nr 1-8 oraz pok. nr 14 do dnia 10.10.2014 r. w celu wydania skierowania.

  NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

(WSTRZYMANO WYDAWANIE WNIOSKÓW NA BONY STAŻOWE OD 1 WRZEŚNIA 2014r)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że otrzymał środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na nowe formy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia tj.: 

  • bony stażowe
  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie
  • bon zatrudnieniowy

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami wsparcia proszone są o zgłaszanie się do doradców klienta (zgodnie z nowym podziałem literowym: stanowiska nr 1-8, pokój nr 14) w celu pobrania wniosków o daną formę wsparcia.

Więcej informacji >>TUTAJ<< 

 INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby posiadające status bezrobotnego, które w bieżącym roku zamierzają ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie mają ustalonego profilu pomocy proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (zgodnie z nowym podziałem literowym: stanowiska 1-8, pokój nr 14) w celu jego ustalenia.
Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
UWAGA ! ZMIANY ORGANIZACYJNE

Informujemy, iż w związku ze zmianą organizacji pracy urzędu - od dnia 16.06.2014 r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą obsługiwane na stanowiskach nr 1-8 oraz w pokoju nr 14 ( I piętro) według nowego podziału literowego.
 
Podział literowy oznacza obsługę osób zarejestrowanych w zależności od pierwszej i drugiej litery nazwiska.

Prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem >>TUTAJ<< oraz przepraszamy za utrudnienia.
Od 27.05.2013r. istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub złożenia elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2014-09-18 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-01-17 )
 
Aktualności
140922 Zapytanie ofertowe: Kierowca operator wózka widłowego
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: Kierowca operator wózka jezdniowego...
        
 
140917 Giełda Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie w dniu 24.09.2014 r. o godz. 10:00 organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko...
        
 
140717 Staże w ramach projektów EFS (aktualizacja 140902)
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektów „Postaw na aktywność” i „Młodzi aktywni"...
        
 
140826 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne...
        
 
140825 Nabór wniosków: roboty publiczne
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych dla bezrobotnych...
        
 
140813 Gielda pracy:
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowiska: Sprzedawca i Dekorator...
        
 
140723 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym od WUP w Lublinie.
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
140417 Podsumowanie: Targi Pracy i Edukacji 2014
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkól Nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie...
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
        
 
140210 Badanie losów absolwentów szkół wyższych
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych...
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140108 Projekt: "Postaw na aktywność" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Postaw na aktywność"...
        
 
140108 Projekt: "Młodzi aktywni" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Młodzi aktywni"...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Informacja do osób odbywających staż

Informacja skierowana do osób odbywających staż.

        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
140918 Przetarg: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Data publikacji: 2014-09-18
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E...