Start
 
Kartka Wielkanocna 2014

Od 27.05.2013r. istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub złożenia elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2014-04-15 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-01-17 )
 
Przetargi
140411 Przetarg: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Data publikacji: 2014-04-11
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu Młodzi aktywni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
         

140417 Unieważnienie przetargu: Technolog robót wykończeniowych
Data publikacji: 2014-04-17
Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych: ,,Technolog robót wykończeniowych”
         

Aktualności
140417 Podsumowanie: Targi Pracy i Edukacji 2014
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkól Nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie...
        
 
140416 Zamknicie naboru na staże
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 30.04.2014 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu...
        
 
140416 Zamknięcie naboru na dotacje
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 30.04.2014 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140415 Zapytanie ofertowe
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do złożenia oferty szkoleniowej w zakresie: „Rejestratorka medyczna”...
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
        
 
140310 Przedłużenie naboru wniosków na prace interwencyjne (aktualizacja)
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że przedłuża się nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych...
        
 
140312 Nabór wniosków na staże
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu systemowego „@ktywność + wiedz@ = sukc€s”...
        
 
140217 Przedłużenie naboru wniosków na dotacje
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do odwołania nabór wniosków na dotacje o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140210 Badanie losów absolwentów szkół wyższych
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych...
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140108 Projekt: "Postaw na aktywność" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Postaw na aktywność"...
        
 
140108 Projekt: "Młodzi aktywni" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Młodzi aktywni"...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Informacja do osób odbywających staż

Informacja skierowana do osób odbywających staż.

        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,